SANVI Trstenik

HIDRAULIKA I PNEUMATIKA

Hidraulične zaptivke za klipnjaču

 

SANVI
KOD
NAZIV
PROIZVODA
CRTEŽ APPLIKACIJA MATERIJAL PRITISAK
(max) bar
TEMPERATURA
(max) °C
BRZINA
KLIZANJA

(max)-m/s
  NOTE
K01 E1/E2
Paket
Klipnjača NBR
FABRIC NBR
POM
400 -30/+105 0.5 /
K22 Manžeta za
klipnjaču
klipnjača NBR
PU
150
400
-30/+105
-30/+100
0.5
0.5
/
K29 Manžeta sa
potpornim
prstenom
Klipnjača NBR
POM
400 -30/+105 0.5 /
K31 Manžeta
za teške
uslove
Klipnjača NBR
PU
POM
630 -30/+100 0.5 /
K32 Manžeta za
klipnjaču
Klipnjača PU
POM
400 -30/+100 0.5 /
K33 Manžeta za
klipnjaču
Klipnjača PU 400 -30/+100 0.5 /
K35 Omegat za
klipnjaču
Klipnjača NBR
PTFE
400 -30/+105 5.0 /
K38 Manžeta za
klipnjaču
Klipnjača PU 400 -30/+105 0.5 /
K701 Manžeta sa
oprugom za
klipnjaču
Klipnjača PTFE
STAINLESS
350 -150/+250 15.0 /
K34 Zaptivka za
klipnjaču
Klipnjača NBR
FABRIC NBR
TPE POM
700 -30/+105 0.5 /